W Akademii Dla Zdrowia pracujemy z wieloma różnymi programami ćwiczeń, łącząc ich najlepsze działania w jedna całość w celu wszechstronnego wzmacniania organizmu, budowania elastyczności ciała i miękkości ruchu oraz sprawności zdrowotnej w codziennym funkcjonowaniu. Najważniejszym programem naszej Akademii jest odbudowa funkcjonalności ruchowej i zdrowotnej przez trening odpowiednich ćwiczeń ruchowych i wiedzy prozdrowotnej..

Uczymy się takiego ruchu , żeby siła, miękkość, dynamika, elastyczność i sprężystość ciała w sposób harmonijny tworzyły ten ruch i w nim wzajemnie wspierały się, przy pełnym udziale naszej świadomości. Taki ruch możemy określić jako ruch naturalny, który aktywizuje wszystkie funkcje życiowe organizmu.

PROGRAM ,,ŚWIADOME CIAŁO" - zajęcia z tego programu prowadzi Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć, instruktor ćwiczeń prozdrowotnych Andrzej Wasilak oraz instruktor prozdrowotnego systemu Chi Kung Michał Opieczyński. W ramach tego programu realizujemy zajęcia z systemów:

Tai Ki Kung - to wszechstronny i bogaty system będący źródłem dzisiejszych form Tai Chi. Ćwiczenia Tai Ki Kung polecane są każdemu kto pragnie odbudować swoje zdrowie, wzmocnić organizm, usprawnić i przywrócić jego naturalne funkcjonowanie. To system wzmacniający dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Ćwiczenia wzmacniają stawy, mięśnie, ścięgna, regulują pracę serca, układu oddechowego oraz organów wewnętrznych, wzmacniają witalność. Jest to najstarszy znany system Praktyki ćwiczeń wewnętrznych. Forma Ojca została opracowana przez Mistrza Mak Zi kilka tys. lat temu, i do dzisiaj jest przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzinie Mistrza dr. Ming Wonga. W ramach tego systemu Praktykujemy:
,,Formę Ojca" - Wielki Chi Kung w tym 2 komponenty : 9 małych Niebios - praca z 9 grupami stawów oraz Praktyka Pozycji,
,,Forma Matki" - forma ekspresji bardzo Starego Tai Ki, której źródłem jest wcześniej Praktykowana Forma Ojca.

Tai Chi Chuan - ćwiczenia Tai Chi Chuan służą wypracowaniu rozluźnienia i wewnętrznego spokoju, łagodnie wzmacniają organizm, przywracają harmonię i równowagę ciała i umysłu. Spokojne, ale głębokie i obniżone pozycje w ruchu sprzyjają odbudowie wewnętrznej energii (żywotności - siły życia). Zawsze w programie zajęć jest 10 ćwiczeń gimnastyki zdrowia lub sesja ćwiczeń rozgrzewających cały organizm w tym stawy. Nasza Praktyka obejmuje różne systemy Tai Chi, w tym Praktykę Długiej Formy stylu Yang z Yongnian, pełną Praktykę Stylu Kija Tai Chi z Zhao Bao rodziny He, Praktykę starego stylu Tai Chi San Fung z Wu Dang. 
W ramach tego systemu Praktykujemy :
,,Praktykę systemu 108 Form Tai Chi Chuan Yang z Yongnian" wraz z ćwiczeniami wprowadzającymi,
Praktykę ,,108 Form Tai Chi Chuan stylu San Feng z Wu Dang",
Pełną Praktykę ,,56 Form Kija Tai Chi Chuan Rodziny He z ZhaoBao" wraz z ćwiczeniami wprowadzającymi i wzmacniającymi z tego systemu,
Praktykę ,,44 Form Partnerskich Tai Chi Chuan Rodziny Yang" - prowadzący Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć
Różnorodne ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające na bazie naszej całej Praktyki - prowadzący Instruktor Akademii Andrzej Wasilak.
Chi Kung - Praktyka oczyszczania zdrowotnego narządów i układów organizmu - prowadzi instruktor Akademii Michał Opieczyński.

PROGRAM ,,ELASTYCZNE i MOCNE CIAŁO" - zajęcia z tego programu prowadzą :
Instruktorka systemów Hatha Yogi i systemu ćwiczeń Elastyczne Ciało - Krystyna Elert i Instruktorka Yogi wg przekazu Mistrza Iengara Edyta Zdolska.
W ramach tego programu realizujemy zajęcia z systemów:

Hatha Yogi - Hatha znaczy siła. Hatha joga wzmacnia oprócz całego ciała także wytrwałość i dyscyplinę w swojej Praktyce. W tym systemie ćwiczeń praca z ciałem jest punktem wyjściowym do pracy nad sobą. Praktyka ćwiczeń wzmacniających opartych na systemie hatha jogi wg Szkoły Iyengara opiera się na ćwiczeniu asan, czyli pozycji, których celem jest uelastycznienie, wzmocnienie i oczyszczenie ciała, a także uspokojenie umysłu. Jednym z najbardziej istotnych oddziaływań tych ćwiczeń oprócz wszechstronnego wzmocnienia jest oczyszczenie organizmu. Obok systemów Tai Chi jest to najbardziej wszechstronny i bezpieczny system ćwiczeń wzmacniających.

PROGRAM ,,MOCNE CIAŁO" - zajęcia z tego programu prowadzą instruktorka systemów funkcjonalnych Izabela Piktel i Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć. W ramach tego programu realizujemy zajęcia z ćwiczeń:

Ćwiczenia aerobowe i kardio - różne wszechstronne ćwiczenia wzmacniające kondycje układów krążenia i oddechowego oraz kształtujące sylwetkę, budujące siłę i sprawność wg własnych programów naszej Akademii. Jest to trening kondycji układu krążenia i oddechowego oparty o 2-3 interwałowe sesje ze skakanką oraz dwie - trzy sesje różnorodnych ćwiczeń wzmacniających i kształtujących kondycję wysiłkową oraz sprawność funkcjonalną i zdrowtną neuronów mózgowych. Wszystko jest zbilansowane i połączone w jedną całość. Ponadto w ramach tego systemu ćwiczymy sesję ćwiczeń koordynacji oddechu i ruchu, oraz ćwiczeń aerobowych wzmacniającej wydolność oddechową i kondycje oddechową oraz dotlenienie mięśni z butelkami. Prowadzący Główny Instruktor Akademii - Zdzisław Gudojć.

Ćwiczenia budowania siły i kształtowania sylwetki. Ćwiczenia z obciążnikami (hantelki) , budujące siłę funkcjonalną, a nie kulturystyczną, łączące w sobie ćwiczenia izolowane i hybrydowe w jednej sesji. Dzięki tym ćwiczeniom jest wzmacniana siła wewnętrzna - funkcjonalna najbardziej ważnych grup mięśni, przede wszystkim mięśni strukturalnych, odpowiedzialnych za stan naszych narządów , struktury ciała i i jego prawidłowej pozycji, są to ćwiczenia  bez takich obciążeń jak na siłowniach. W programie są już wykonywane ćwiczenia z małymi ciężarkami wg programu Głównego Instruktora Akademii,

PROGRAM ,,MOBILNE CIAŁO" - zajęcia z tego programu prowadzą instruktorka systemów Funkcjonalnych i ruchu Prymitive Izabela Piktel i Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć. W ramach tego programu realizujemy zajęcia z ćwiczeń:

Gimnastyki Paleo i gimnastyki funkcjonalnej - wszechstronne i różnorodne systemy gimnastyki naturalnej, ruchu Natural i Prymitive jaki był obecny w życiu ludzi żyjących w warunkach kształtowanych całkowicie przez naturę, a nie jak dzisiaj w większej mierze przez cywilizację. Jest to powrót do źródeł funkcjonowania człowieka pierwotnego w tym ruchu opartego na obserwacji ruchu zwierząt. Ruch wszechstronnie wzmacniający kondycję ciała, sprawność i elastyczność. Ten system ćwiczeń bardzo dobrze wzmacnia cały organizm, kształtuje mobilność ruchu co pozwala odbudować zdrowie, sprawność i siłę biologiczną oraz zachować je na długie lata życia. Jest systemem realizującym jak najbliżej założenia różnorodności funkcjonalnej o której można dowiedzieć się więcej w zakładce Artykuły. W ramach tego systemu ćwiczymy :
Gimnastykę Ruchu Naturalnego wg systemu Alvaro Romano prowadzi Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć,
Gimnastykę Ruchu Prymitive wg systemu Emilio Trojano prowadzi instruktorka gimnastyki Prymitive Iza Piktel, 
Gimnastykę Funkcjonalną pełna sesja SALAMANDRA opartą na dwóch powyższych systemach prowadzi instruktorka gimnastyki Prymitive Iza Piktel,
Ćwiczenia Universum i Universum II Kombo- zestaw najbardziej istotnych i elementarnych ćwiczeń wzmacniających konstrukcję ciała prowadzi instruktorka Iza Piktel. 
10 Ćwiczeń Gimnastyki Zdrowia oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie ruchu oraz mięśnie strukturalne przednie i tylne pasa brzusznego i lędźwiowo-krzyżowego -  prowadzi Główny Instruktor Akademii - Zdzisław Gudojć.
Trening wydolności odddechowej, krążeniowej i mięśniowej - ćwiczenia z butelkami - prowadzi Główny Instruktor Akademii.
Trening kardio - trening z dwoma interwałami na skakance - kondycyjno-wydolnościowy, kształtujący kondycję i wydolność oraz siłę i sprawność ciała - wskazany dla zdrowia serca, układu krążenia, oczyszczania organizmu i zachowania biologicznej sprawności zdrowotnej mózgu.

                                                                                                                                                  Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć