Ćwiczenia i ich różnorodne aspekty w Akademii Ruchu Funkcjonalnego.
Rodzi się pytanie: czemu to służy?. Odpowiedź jest prosta: żeby lepiej funkcjonować. Jakość naszego życia zależy od jakości naszego funkcjonowania. A nasze funkcjonowanie min. od naszej energii. Słaba energia to słabe funkcjonowanie i słabe życie. I tutaj nawet współczesna medycyna swoimi lekarstwami czy chirurgią nie pomoże. Słabość funkcjonowania i ograniczenia w ruchu przenoszą się na ograniczenia w całym życiu. To nie jest tylko myślenie o zdrowiu, to coś więcej. Zdrowie jest ważne, ale jak widzimy na przykładzie dotkniętego bardzo ciężką chorobą i ułomnością sławnego matematyka i kosmologa prof. Stephena Hawkinga z Uniwersytetru w Cambridge nie jest ostateczną przeszkodą w realizacji życia. To wewnętrzna siła i energia daje motywację i chęć życia. I właśnie nasza Praktyka Ruchu Funkcjonalnego jest pracą budującą wewnętrzną siłę i energię dla dobrego funkcjonowania. Oprócz tego wzmacnia organizm w każdym aspekcie. Zdrowie min. jest jednym z elementów działania tej Praktyki. A filozofia Praktyki jest niezwykle prosta.

Nasze funkcjonowanie oparte jest na pięciu konstrukcjach:

 1. Konstrukcja fizyczna – organizm (ciało i jego sprawność, siła, elastyczność, kondycja, wydolność, w tym także narządy, układy),
 2. Konstrukcja energetyczna - energia życiowa, w tym energia otrzymana od rodziców w poczęciu, energie przyswajane w trakcie życia z pożywienia, oddychania i przestrzeni.
 3. Konstrukcja psychiczna – nasz umysł, jego wewnętrzny spokój i rozchwianie,
 4. Konstrukcja emocjonalna – nasze wewnętrzne doznania i reakcje na nie,
 5. Konstrukcja duchowa - głębokość i bogactwo pozamaterialnego przeżywania życia i wrażeń.

To właśnie stan tych pięciu podstawowych konstrukcji składa się na naszą ŻYWOTNOŚĆ. Możemy zmieniać jakość tych konstrukcji przez wykonywanie Praktyki. Mówimy wtedy o dobrej, silnej sile żywotnej. To ona decyduje głównie o jakości i długości życia. Żywotność to dwa elementy wewnętrznej struktury ciała : Yang - sprężystość oraz Yin - miękkość (elastyczność). Kolejnym przejawem jest zrównoważona silna energia życiowa, następnym spokojny umysł, kolejnym stonowane emocje i ostatnim duchowość. A oto bardziej szczegółowe przybliżenie tych elementów:

 1. Przywracanie i utrzymanie sprawności, elastyczności i kondycji organizmu.
  Dla ,,dobrego życia” przez długie lata ważne jest utrzymanie elastyczności układu ruchu (stawy, ścięgna, wiązadła, przyczepy mięśniowe i mięśnie). Starość to min. utrata elastyczności. Widać to w ruchu osób starszych. W Praktyce Ruchu Funkcjonalnego ćwiczenia Tai Chi Chuan temu min. służą. Wiązadła, ścięgna, mięśnie w wyniku codziennego życia, braku aktywności ruchowej, postępującego wieku i zmian wynikających z trybu życia, sztywnieją i tracą elastyczność, kurczą się i twardnieją, ograniczając ruch i możliwości naszych stawów, w tym kręgosłupa. Często towarzyszy temu ból, opuchlizna, stany zapalne, urazy. Leczenie nie jest łatwe i najczęściej już nie umożliwia powrotu do stanu dobrego zdrowia. Specyficzny ruch Tai Chi Chuan – spokojny i płynny bez przeciążeń i dynamicznych przemian, ciągły i nieprzerwany jak płynąca woda, ruch realizujący łagodnie wszelkie zmiany, powoduje przywrócenie elastyczności i ruchomości organizmu. Dzisiejsza medycyna profilaktyczna i lecznicza, zaczyna zauważać wielką wartość ruchu Tai Chi Chuan.  Praktyka Tai Chi Chuan zmniejsza napięcia mięśniowe, rozluźnia ścięgna i wiązadła, przywraca ruchomość stawów, buduje w mięśniach i układach (oddechowym i krążenia) wytrzymałość i kondycję. Przykurczone, sztywne i twarde ciało naraża nas na kontuzje, wypadki i urazy, po których już często nie wraca do naturalnej sprawności. Tak tworzy się ułomność wieku starszego. Ograniczenie ruchu przenosi się na ograniczenie życia.
  Najważniejszym działaniem Praktyki jest ustawianie organizmu. Co to jest. Każdy organizm rodzi sie z naturalnym ułożeniem wszystkich organów, narządów, szkieletu, mięśni, płynów, i kładów. Tak jest u dzieci. W miarę życia to naturalne ustawienie ulega osłabieniu, a organizm zaczyna się układać inaczej, niezgodnie z naturalnym porządkiem, a to się w miare życia utrwala i pogłębia. To jest właśnie starość. Słabnie funkcjonowanie organizmu i pojawiają się choroby. Wykonujemy Praktykę Ruchu Funkcjonalnego, która ustawia nasz cały organizm i przywraca naturalne ułożenie.
 2. Kształtowanie świadomości i percepcji.
  Jaką świadomością się posługujemy w życiu osobistym, zawodowym, społecznym. Powiemy, że jeżeli osiągamy, zdobywamy, pomnażamy albo tracimy czy przegrywamy to świadomie, a więc myślimy i planujemy co i jak wykonać, żeby były najlepsze efekty. Przy tym życie nas pogania, a my chcemy się we wszystkim znaleźć. Ale to jest świadomość cząstkowa, ukierunkowana. W praktyce Ruchu Funkcjonalnego pracujemy z inną świadomością. Świadomością wszystkiego co się wydarza ,,tu i teraz” w czasie i przestrzeni w jakiej żyjemy. Trochę w innym wymiarze. Nasza świadomość to uważna obserwacja i czucie. Praktyka opiera się na uważnej obserwacji tego co się dzieje i czuciu własnej realizacji. W ten sposób rozwija się percepcja. To nauka umiejętności ,,przyklejenia, towarzyszenia i podążania” w ruchu. Nie musimy się nigdzie spieszyć, niczego osiągać i zdobywać, niczego mieć dla siebie, niczego pamiętać. Świadomość rozluźnienia to przyzwolenie. Rozwijamy uważną obserwację, czucie i przyzwolenie (akceptację). W tym procesie cały czas wykonujemy bardzo ważna pracę przekształcania treści uważnej obserwacji w ruch, który jest realizacją naszej świadomości. To jest Ruch Funkcjonalny. Podstawowa profilaktyka przeciw wielu chorobom np. Alzheimera czyli otępieniu układu nerwowego. Ale nie tylko. Organizm człowieka to bardzo złożona struktura. Wszystko jest w ciągłym ruchu i aktywności, wszystko podlega jakimś oddziaływaniom ,,zewnętrznym” i jednocześnie procesom wewnętrznym (począwszy od poziomu komórkowego), każda zmiana warunków prowadzi do destabilizacji, która po czasie przekształca się w nierównowagę. Dotyczy to ciała, energii, umysłu, emocji i ducha. Tych pięć komponentów bierze udział w funkcjonowaniu każdego z nas. Jeżeli zostawi się je samym sobie, to się rozregulują. Praktyka Ruchu Funkcjonalnego działa przez swoją pracę, energię i świadomość, które to elementy są  aktywizowane w specyficznym ruchu i medytacji, spajając pięć konstrukcji w jedną całość.

 3. Oczyszczanie organizmu.
  Oczyszczanie organizmu odbywa się kilkoma kanałami. Najbardziej znane są dla wszystkich trzy kanały. Z układu trawienia przez odbytnicę, z organizmu przez nerki i układ moczowy, oraz przez układ oddechowy. Te kanały czujemy na co dzień jak działają. Ale bardzo ważnymi kanałami jest także skóra oraz układy krwionośny i limfatyczny. Te dwa ostatnie to kanały podstawowego działania energii życiowej, o czym pisałem wyżej. Krew transportuje i odprowadza bardzo wiele substancji toksycznych (np. dwutlenek węgla do płuc), a limfa zbiera z komórek inne toksyny i odprowadza do węzłów chłonnych i dalej krwią do nerek. A więc mamy dwa kolejne kanały: skórny i  energetyczny. Wszystkie kanały są na tyle sprawne, na ile jest sprawna energia życiowa. One także pod wpływem wieku, stylu życia, odżywiania obniżają swoją sprawność, doprowadzając do gromadzenia się trucizn metabolicznych w organizmie, a stąd do chorób. O skórę dbamy aż do przesady, staramy się, żeby była zawsze czysta, umyta i pachnąca kosmetykami. Zamykamy, lub znacznie ograniczamy jej możliwości naturalnego działania oczyszczającego, krępując się np. najmniejszego spocenia. Praktyka Ruchu Funkcjonalnego uruchamia przez intensywne działanie energii i wewnętrznego ciepła naturalne wydalanie przez skórę. W trakcie ćwiczeń nie musimy się krępować wydalania potu, wręcz przeciwnie, temu służy ubiór, gdyż to pozwala na swobodne wydalenie toksyn przez skórę, wzmocnienie działania energii i ciepła, kieruje energię do wnętrza organizmu, min. aktywizując dzięki temu wszystkie 5 kanałów wydalniczych, a stałe wykonywanie ćwiczeń, oczyszcza tymi kanałami organizm z trucizn i nie pozwala na ich gromadzenie się. Działanie ćwiczeń Ruchu Funkcjonalnego jest silnie pobudzające dla wszystkich kanałów wydalania. W ten sposób organizm się oczyszcza.
  Na koniec jeszcze o wartości Praktyki. Często jest tak, że szukamy ćwiczeń, które będą wartościowe, które będą dawały efektywne działanie i przyjemność, najlepiej bez zmęczenia. Lecz takich ćwiczeń nie ma. Z nimi, jest tak jak z minerałami. One są gdzieś tam głęboko w ziemi lub morzu, w skałach lub wodzie. Ale czy one mają wartość. Owszem, ale dopiero, gdy się je wydobędzie to nabierają wartości, gdy się je przetworzy i dostarczy to najbardziej są efektywne w zastosowaniu i cenie. A więc gdy się wcześniej włoży pracę i energię. Podobnie jest z naszą Praktyką. To nie ona sama jest wartościowa, wartościowa jest praca jaką się wykonuje korzystając z treści ćwiczeń czyli ,,drogi” jaką proponują.

 4. Odbudowa sprawności zdrowotnej organizmu.
  Realizujemy ją w ćwiczeniach wszystkich systemów ruchowych, lecz najbardziej w systemie Gimnastyki PALEO. To droga do odbudowy i zachowania naturalnej ruchomości, siły i kondycji nie tylko ciała. Te ćwiczenia wraz z systemem Yogi PALEO stwarzają możliwości o wiele bardziej pełnego i długiego realizowania życia, w zdrowiu i kondycji lepszej niż u wielu młodych osób.

          W Akademii jest dla uczestników zajęć jest do dyspozycji biblioteczka instrukcji graficznych oraz nagrań w formie video z różnych ćwiczeń do samodzielnej praktyki. Jest : ,,10 ćwiczeń gimnastyki zdrowia" także             na video, ,,Ćwiczenia przed wstaniem", zestaw ćwiczeń Universum ( także na video ), gimnastyka funkcjonalna na video, Ćwiczenia budowania siły i kształtowania sylwetki.